Hammerstein Fotografie geeft u een eenmalige machtiging. Na invullen en retouneren van de eenmalige machtiging, stuurt Hammerstein Fotografie u de foto’s op.